Toisen työpajapäivän antia.

Aamupäivällä kävimme läpi työpajalaisilla annetun ennakkotehtävän. Jokainen, ohjaajat mukaanlukien esitteli vuorollaan valitsemiaan esimerkkejä työpajan teemoihin liittyen. Esimerkeistä muodostui hyvin kiintoisa paletti niin VR:ään, AR:aan ja myös  MR:ään (Mixed Reality) kytkeytyen.

Iltapäivällä Kari Yli-Annala piti työpajaa varten laatimansa alustuksen, aiheena valottaa virtuaalisuuden historiaa antiikin ajoista nykyaikaan. Karin alustus oli erittäin kiinnostava ja ajatuksia herättävä.

Päivän lopuksi kävimme läpi kahden ensimmäisen työpajapäivän antia, jossa kukin vuorollaan nosti esille kiinnostavaksi kokemiaan teemoja ja aiheita. Keskustelu olisi varmaan jatkunut pidempäänkin, mutta lopulta illallinen kutsui puoleensa.

Ohessa otteita loppukeskustelun raakadatasta ranskalaisin viivoin:

– Miten demokratia toimii VR:ssä?
– Kosketus, haptisuus
– Kuvanveiston/arkkitehtuurin ja VR:n kosketuspinta, tilan muokkaaminen
– Kerronnallisuus, mis-en-scene kerronnassa, “keho jolla on kesto”
– Kokeilu käytännön kautta -> pitäisi kokeilla. Nopeiden testien tekeminen
– Havainnon kohdistaminen, mitä siitä avautuu (tekniikka ja sisältö)
– Läsnäolo: esim. livekamera. Kameran ja katsomislaitteen synkka
– Empaattisuus, mutta päteekö se todella aina?
– Maskit, virtuaalilasit naamiona
– Elokuvassa tarkkaan määritelty mitä katsoja näkee. VR:ssä on katsojan vastuulla mitä hän katsoo. Mitä jos on tapahtumaketju, jossa ei ole tiettyä fokusta?
– Äänen käyttö huomion ohjaajana ja maailman konstruoijana
– Tarkka tallennus siitä mihin katsoja kiinnittää huomionsa
– Huomion keskittämisen tärkeys
– Mitä jos 360-elokuvan tapahtumat tapahtuvat pään takana?
– Interaktion mahdollisuudet: millaisia käyttöliittymiä voidaan kokeilla?
– Äänen käyttö huomion ohjaamiseen
– Biotrackerien ohittaminen ja häkkäys
– Dokumentaarinen käyttö, katsojien reaktioiden katsominen samaan aikaan; esimerkiksi vaalipaneeli
– “Tekniikka ei ole vieläkään valmis” -> Milloin se olisi?
– “Kun tekniikka on valmis, ei tarvita enää taidetta.”
– Taidevalokuvaus VR:ssä
– Kokemusten ahmiminen ja maksimointi voi olla vaara tai mahdollisuus (vrt. McLuhan)
– Läsnäolon / etäläsnäolon / poissaolon kysymys: miten voidaan vahvistaa katsojan läsnäolon tunnetta / heikentää sitä
– “Väärä kuluttaminen”, sääntöjen rikkominen: VR esim. humalassa tai katsoen väärinpäin olevaa kuvaa, mitä sellaisesta seuraisi?
– Monta maisemaa tai tunnelmaa/olotilaa samaa näkymässä
– Experimance-teatteri: illuusio tässä paikassa ja ajassa (vrt. AR)

Tilt Brushissa piirretty hevonen (kuva Jukka Ylitalo)

 

VR taiteessa työpaja alkoi tänään

Työpajan ensimmäisenä päivänä käytiin läpi VR-julkaisemisen ja työkalujen nykytilannetta ja kokeiltiin HTC Vivella erilaisia aplikaatioita kuten Googlen Tiltbrushia, jonka avulla tehtiin kokeiluja virtuaalisesti piirrettyjen 3D-mallien tekemisestä ja niiden siirtämisestä käsiteltäväksi muilla ohjelmilla. VR-kokeilut Sysmän maalaisympäristössä saivat aikaan innostusta ja ilmassa oli paljon odotusta tuleville päiville.

VR taiteessa -työpajan tiedote

Mediataideryhmä Kruks järjestää 29.8.-2.9. virtuaalitodellisuuteen liittyvän taiteellisen työpajan Luvattulan ekokorttelissa, Sysmässä. Työpajaan osallistuu kuusi suomalaista taiteilijaa, jotka kehittävät viiden päivän ajan uusia taiteellisia tulokulmia ja “taiteellista väärinkäyttöä” virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) alueella.

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tietokoneella tai älypuhelimella tuotettua keinotekoista aistiympäristöä, jota tarkastellaan tyypillisesti erityisillä VR-katselulaseilla. Virtuaalitodellisuus on nopeasti kasvava ala, mutta sen kehitys etenee pitkälti suurten teknologiayhtiöiden vetämänä. Erilaisia taiteellisia sovelluksia on kehitetty virtuaalitodellisuuteen jo 1980-luvulta alkaen, mutta ala on edelleen nuori eivätkä taiteilijatkaan ole vielä ehtineet löytää välinettä.

Viime vuosina on puhuttu virtuaalitodellisuuden uudesta tulemisesta, joten työpajassa etsitään uusia näkökulmia VR:ään myös taiteen parissa. Lähtökohtana on kyseenalaistaa virtuaaliteknologioiden yksipuolinen kehitys kaupallisista näkökulmista ja ottaa näitä mediailmaisun muotoja haltuun taiteellista työskentelyä varten. VR:n taiteelliset kysymykset ovat pitkälti samoja, joita on esitetty jo internetin alkuvuosikymmeninä, liittyen esimerkiksi marginaaliryhmiin, tee-se-itse -kulttuuriin sekä julkisten ja avointen foorumeiden tarpeeseen virtuaalimaailmoissa. VR-teknologiat ovat tällä hetkellä hyvin suljettuja ja patentoituja, joten niiden avautumisen myötä tarjoutuisi enemmän mahdollisuuksia käyttäjien omaehtoisiin sisältöihin.

Työskentelyn konkreettisina lopputuloksina syntyy 3-4 taiteellista teosta, jotka ovat installaatioita tai esityksiä.

VR taiteessa -työpaja on mediataideryhmä Kruksin tuotantoa ja sen järjestäjinä toimivat Jukka Hautamäki ja Markku Nousiainen. Työpajaan osallistuvat media- ja kuvataiteilijat ovat Tomi Dufva, Jukka Ylitalo, Kari Yli-Annala, Tuomo Tammenpää, Satu-Minna Suorajärvi sekä Tuomo Rainio.

Työpaja pidetään maaseutumaisessa ympäristössä Sysmässä, Päijät-Hämeessä, muotoilija ja yrittäjä Juhana Kallion ylläpitämässä Luvattulan ekokorttelissa. Työpajan päätteeksi lauantaina 2.9. klo 11-12 pidetään demoesitys Sysmän kirjastossa. Seuraavana tiistaina 5.9. klo 18-20 on Helsingin MAA-tila -galleriassa (Pääskylänrinne 10) demoilta, jossa on mahdollista myös tavata työpajaan osallistuvia taiteilijoita.

Kruks on vuonna 2015 perustettu yhteisö suomalaisille ja Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille, tutkijoille ja harrastajille jotka toimivat taiteen ja teknologian raja-alueella. Ryhmän tavoitteena on lisätä mediateknisen taiteen tunnettuutta ja arvostusta, yhdistää alan tekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti, sekä lisätä taiteen ja teknologian vuorovaikutusta ja niihin liittyvien kysymysten tarkastelua yhteiskunnallisesti.

Mediataideryhmä Kruks on saanut Suomen kulttuurirahaston apurahan “VR taiteessa” -työpajan järjestämiseen.

Lisätiedot:
Mediataideryhmä Kruks: http://art-tech.fi/
Työpajan blogi: vrtaiteessa.art-tech.fi
Markku Nousiainen: markku.nousiainen@gmail.com, 040-1588758
Jukka Hautamäki: jukhau@gmail.com, 050-3548866